Мотиви за предложение за измениение за ЗПБ

Това са първите приложени мотиви към предложенията за изменение на ЗПБ Предложените от нас промени в Закона за подземните богатства са мотивирани от това, че според Конституцията на Република България…

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Ние група български граждани от Радикалното крило на протеста, предлагаме следните 47 конкретни промени: 1.Предлагаме навсякъде в този закон да отпаднат думите: КОНКУРС, КОНКУРСА,КОНКУРСЕН, КОНКУРСНИТЕ и техните производни. 2.Всички правомощия…