ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Ние група български граждани от Радикалното крило на протеста, предлагаме следните 47 конкретни промени: 1.Предлагаме навсякъде в този закон да отпаднат думите: КОНКУРС, КОНКУРСА,КОНКУРСЕН, КОНКУРСНИТЕ и техните производни. 2.Всички правомощия…